UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản số 1868/UBND-KTN chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân 9 huyện, thành phố trong tỉnh khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra, khuyến cáo người dân không tự ý phá bỏ cây cao su chuyển sang cây trồng khác.

Theo đó, các huyện, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra diện tích cao su người dân tự ý phá bỏ chuyển sang cây trồng khác, diện tích trồng ngoài quy hoạch…. Tỉnh Kon Tum khuyến cáo các hộ dân tham gia đề án chính sách hỗ trợ cao su tiểu điền không tự ý chặt bỏ vườn cây chuyển đổi sang trồng cây khác, hoặc chuyển nhượng vườn cây cho đối tượng khác như đã cam kết khi đăng ký tham gia đề án. Diện tích cao su hết chu kỳ khai thác cần tái canh. Diện tích trồng mới hàng năm sử dụng giống cao su mới có năng suất, chất lượng cao theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp.

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người trồng cao su tiếp tục chăm sóc duy trì vườn cây.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, tính đến hết tháng 5, tổng diện tích cây cao su người dân địa phương phá bỏ chuyển sang trồng cây khác là trên 52ha. Trong đó, địa phương có diện tích bị chặt bỏ nhiều là huyện Sa Thầy hơn 23ha, Đăk Hà 23ha, Ngọc Hồi 6ha.

Cao Nguyên

Theo Tuổi trẻ

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác