Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 14.4.2014 được chào quanh mức 12.600 đến 12.800, ở mức giá ngày 11.4

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác