Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 30/06 giảm 5500-7000đ/kg so với hôm 27/6.  

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 30/6

Chủng loại Ngày 30/6 Ngày 27/6 Thay đổi
SVR 3L 33400 40200 -6800
SVR 20 27300 32800 -5500
SVR 10 27500 33100 -5600

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 30/6

Chủng loại Ngày 30/6 Ngày 27/6 Thay đổi
SVR 5 28400 34100 -5700
SVR L 33600 40400 -6800

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 30/6

Chủng loại Ngày 30/6 Ngày 27/6 Thay đổi
RSS1 34200 41200 -7000
RSS3 33700 40500 -6800

Nguồn: AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác