Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 26.3.2014 được chào quanh mức 12.800 đến 13.000, tăng 600 NDT/tấn so với ngày 21.3

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác