Trong tuần từ ngày 28/4 đến 02/5/2014, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch trên thế giới tăng trong đầu tuần nhưng có xu hướng giảm dần trong các phiên tiếp theo và biến động ở mức cao hơn so với tuần trước. Vào cuối tuần, giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật hợp đồng giao tháng 9/2014 đạt 2.028,3 USD/tấn (+2,1%) và giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 5/2014 trên sàn SICOM Singapore đạt 1.760 USD/tấn (+4,6%); giá SMR 20 xuất khẩu tại Malaysia đạt 1.739 USD/tấn (+1,8%); giá SVR 3L của Việt Nam đạt 2.055 USD/tấn (-1,0%).

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

– Nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường cao su châu Á. Triển vọng khả quan bắt đầu phản chiếu ở đồ thị giá cao su kỳ hạn, bắt đầu chuyển dần từ chiều hướng xuống sang hướng lên, khi tồn trữ cao su ở Trung Quốc giảm, khả năng El Nino sẽ làm giảm sản lượng cao su toàn cầu và tiêu thụ ô tô duy trì mạnh trên toàn thế giới.

– Dự trữ cao su tại các kho được giám sát bởi Sàn Giao dịch Thượng Hải đã giảm 0,5% so với tuần trước, theo số liệu được công bố vào ngày 25/4/2014.

– Giá dầu giảm do tồn kho tăng kỷ lục. Giá dầu nhẹ giao tháng 6/2014 giảm 0,3% xuống 99,42 USD/thùng trên sàn Nymex, mức giá thấp nhất kể từ ngày 25/3. Giá dầu Brent trên sàn ICE giảm 0,3% xuống 107,76 USD/thùng, mức giá thấp nhất kể từ ngày 11/4.Dự trữ dầu thô tăng mạnh trong bối cảnh hoạt động sản xuất dầu bùng nổ và nhu cầu giảm vì các nhà máy lọc dầu đang trong thời gian đóng cửa để bảo trì máy móc.

– Tuy nhiên, với thông tin Chính phủ Thái Lan sẽ bán kho cao su dự trữ trên 200.000 tấn công bố ngày 02/5/2014 có thể sẽ ảnh hưởng đến giá cao su thế giới trong tuần tới.

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 28/4 – 02/5/2014

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) biến động tăng giảm đan xen nhưng theo xu hướng tăng so với tuần trước. Giá cao su RSS 3 giao tháng 9/2014 tăng mạnh đầu tuần nhờ những tin hiệu lạc quan từ thị trường cao su châu Á như tồn trữ cao su ở Trung Quốc giảm, khả năng El Nino sẽ làm giảm sản lượng cao su toàn cầu và tiêu thụ ô tô thế giới vẫn dùy trì tăng trưởng. Đến hai phiên giao dịch tiếp theo, giá cao su giảm xuống do tác động bởi giá dầu thế giới giảm nhưng sau đó tăng trở lại trong ngày 01/5. Kết thúc tuần (02/5) giá cao su đạt 2.028,3 USD/tấn, giảm nhẹ 0,6 USD/tấn (-0,03%) so với ngày đầu tuần (28/4) nhưng tăng 42,2 USD/tấn (+2,1%) so với ngày cuối tuần trước (25/4).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 28.4 đến 02.5.2014

Kết thúc tháng 4/2014, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 2.085,1 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, giảm 201,7 USD/tấn (-8,8%) so với mức giá trung bình tháng 03/2014 và giảm 584,6 USD/tấn (-21,9%) so với tháng 04/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 28.4 đến 02.5.2014

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua tăng liên tục trong hai phiên đầu tuần nhưng giảm trở lại trong hai phiên cuối tuần. Vào cuối tuần ngày 02/5, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 5/2014 đạt 1.760 USD/tấn, tăng 59 USD/tấn (+3,5%) so với ngày đầu tuần và tăng 77 USD/tấn (+4,6%) so với ngày cuối tuần trước (25/4).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 28.4 đến 02.5.2014

Kết thúc tháng 4/2014, giá TSR 20 trung bình hợp đồng giao sau 1 tháng đạt 1.775,6 USD/tấn, giảm 143,7 USD/tấn (-7,4%) so với trung bình tháng 03/2014, và giảm 723 USD/tấn (-28,9%) so với tháng 4/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 28.4 đến 02.5.2014

Tại Sở Giao dịch Cao su MRB Malaysia, giá cao su SMR 20 xuất khẩu tăng trong các phiên đầu tuần sau đó giảm nhẹ trong phiên cuối tuần. Kết thúc tuần, giá SMR 20 đạt 1.739 USD/tấn, tăng 31 USD/tấn (+1,8%) so với ngày đầu tuần và tăng 30,5 USD/tấn (+1,8%) so với ngày cuối tuần trước.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 28.4 đến 02.5.2014

Giá SMR 20 trung bình tháng 4/2014 đạt 1.798,6 USD/tấn, giảm 127 USD/tấn (-6,6%) so với trung bình tháng 03/2014 và giảm 713 USD/tấn (-28,4%) so với tháng 4/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 28.4 đến 02.5.2014

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu trong tuần 28/4 – 02/5/2014

Trong tuần từ 28/4 – 02/5/2014, giá cao su Việt Nam xuất khẩu chỉ giảm một lần vào ngày 29/4. Kết thúc tuần, giá  chủng loại SVR 3L xuất khẩu ngày 29/4 đạt 2.055 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn (-1,0%) so ngày cuối tuần trước đó (25/4).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 28.4 đến 02.5.2014

Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình tháng 4/2014 đạt 2.088 USD/tấn, giảm 3,8 USD/tấn (-0,2%) so với mức trung bình tháng 03/2014, và giảm 646 USD/tấn (-23,6%) so với tháng 4/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 28.4 đến 02.5.2014

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác