Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29100 Gia Lai – TP.Pleiku -1000
Mủ cao su RSS3 29100 Bình Phước – Lộc Ninh -1000
Mủ cao su RSS3 29100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -1000
Mủ cao su RSS3 29100 Bình Dương – Bến Cát -1000
Mủ cao su RSS3 29100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -1000
Mủ cao su RSS3 29100 Kon Tum – TP.Kon Tum -1000
Mủ cao su RSS3 29100 Đắk Lắk – Buôn Đôn -1000
Mủ cao su RSS3 29100 Đắk Nông – Đắk Mil -1000
Mủ cao su RSS3 29100 Quảng Trị – Vĩnh Linh -1000
Mủ cao su RSS3 29100 Quảng Bình – Bố Trạch -1000
Cao su SVR10 23800 Gia Lai – TP.Pleiku -800
Cao su SVR10 23800 Bình Phước – Lộc Ninh -800
Cao su SVR10 23800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -800
Cao su SVR10 23800 Bình Dương – Bến Cát -800
Cao su SVR10 23800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -800
Cao su SVR10 23800 Kon Tum – TP.Kon Tum -800
Cao su SVR10 23800 Đắk Lắk – Buôn Đôn -800
Cao su SVR10 23800 Đắk Nông – Đắk Mil -800
Cao su SVR10 23800 Quảng Trị – Vĩnh Linh -800
Cao su SVR10 23800 Quảng Bình – Bố Trạch -800
Cao su SVR3L 28900 Gia Lai – TP.Pleiku -1000
Cao su SVR3L 28900 Bình Phước – Lộc Ninh -1000
Cao su SVR3L 28900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -1000
Cao su SVR3L 28900 Bình Dương – Bến Cát -1000
Cao su SVR3L 28900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -1000
Cao su SVR3L 28900 Kon Tum – TP.Kon Tum -1000
Cao su SVR3L 28900 Đắk Lắk – Buôn Đôn -1000
Cao su SVR3L 28900 Đắk Nông – Đắk Mil -1000
Cao su SVR3L 28900 Quảng Trị – Vĩnh Linh -1000
Cao su SVR3L 28900 Quảng Bình – Bố Trạch -1000
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác