Thị trường Giá Xuất xứ
Tianjin Xiangyu 13,200 yuan / ton Yunnan
Chia Tai Rubber 14,600 yuan / ton Thailand
Chia Tai Rubber 13,400 yuan / ton Hainan
Chia Tai Rubber 13,400 yuan / ton Vietnam
Shanghai Yu Di 13,450 yuan / ton  
Shanghai Yu Di 13,400 yuan / ton  
Shanghai Lian Comet Chemical Co. 13,300 yuan / ton Hainan

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác