Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27800 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Mủ cao su RSS3 27800 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su RSS3 27800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su RSS3 27800 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su RSS3 27800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su RSS3 27800 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su RSS3 27800 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su RSS3 27800 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su RSS3 27800 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su RSS3 27800 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR10 22800 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Cao su SVR10 22800 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR10 22800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Cao su SVR10 22800 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR10 22800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Cao su SVR10 22800 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR10 22800 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Cao su SVR10 22800 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR10 22800 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Cao su SVR10 22800 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR3L 27600 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Cao su SVR3L 27600 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR3L 27600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Cao su SVR3L 27600 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR3L 27600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Cao su SVR3L 27600 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR3L 27600 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Cao su SVR3L 27600 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR3L 27600 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Cao su SVR3L 27600 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9600 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác