Việt Nam là nước sản xuất cao su thiên nhiên lớn thứ 3 thế giới trong năm 2013, sau Thái Lan và Indonesia, trong khi là nước xuất khẩu lớn thứ 4 sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia.  

Sản lượng mủ cao su đã giảm một nửa trong tháng 2 và 3 khi cây cao su hồi phục sau mùa đông. Việc cạo mủ được khôi phục từ tháng 4, và sẽ cao điểm từ tháng 11.

Hơn 500 nhà xuất khẩu xuất hơn 80% sản lượng, cộng với cao su mua từ Thái Lan, Campuchia và Indonesia.

Trung Quốc mua khoảng 60% tổng cao su xuất khẩu của Việt Nam. Những khách hàng lớn khác trong giai đoạn tháng 1 – 4 là Malaysia, Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Dưới đây là bảng số liệu thống kê và dự báo về lúa gạo Việt Nam (Nguồn: Tổng cục Thống kê, các Bộ, các thương gia).

Khối lượng xuất khẩu và sản lượng tính theo tấn, diện tích tính theo hécta

CAO SU 2014 2013 2012
Diện tích trồng 920.500 910.500
Sản lượng mủ khô
– Chính phủ/VRA 970.000-995.000 949.100 877.100
– ANRPC 970.000 949.100 863.600
Nhập khẩu 321.000 302.000
Xuất khẩu 1,0 triệu 1,08 triệu 1,02 triệu

(Các số liệu của Tổng cục Thống kê, trừ số liệu của VRA: Hiệp hội Cao su Việt Nam; ANRPC: Hiệp hội các nước sản xuất Cao su)

2014 2013
XUẤT KHẨU KHỐI LƯỢNG TRỊ GIÁ KHỐI LƯỢNG TRỊ GIÁ
Tháng 1- 5 238.500 471 triệu USD 299.900 777 triệu USD
NHẬP KHẨU 118.800 250 triệu USD 127.500 297 triệu USD

Nguồn: Vinanet

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác