Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27900 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Mủ cao su RSS3 27900 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su RSS3 27900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Mủ cao su RSS3 27900 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su RSS3 27900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Mủ cao su RSS3 27900 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su RSS3 27900 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Mủ cao su RSS3 27900 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su RSS3 27900 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Mủ cao su RSS3 27900 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR10 22800 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Cao su SVR10 22800 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR10 22800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Cao su SVR10 22800 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR10 22800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Cao su SVR10 22800 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR10 22800 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Cao su SVR10 22800 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR10 22800 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Cao su SVR10 22800 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR3L 27700 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Cao su SVR3L 27700 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR3L 27700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Cao su SVR3L 27700 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR3L 27700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Cao su SVR3L 27700 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR3L 27700 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Cao su SVR3L 27700 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR3L 27700 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Cao su SVR3L 27700 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác