Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28300 Gia Lai – TP.Pleiku +400
Mủ cao su RSS3 28300 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Mủ cao su RSS3 28300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +400
Mủ cao su RSS3 28300 Bình Dương – Bến Cát +400
Mủ cao su RSS3 28300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +400
Mủ cao su RSS3 28300 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Mủ cao su RSS3 28300 Đắk Lắk – Buôn Đôn +400
Mủ cao su RSS3 28300 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Mủ cao su RSS3 28300 Quảng Trị – Vĩnh Linh +400
Mủ cao su RSS3 28300 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR10 22100 Gia Lai – TP.Pleiku -700
Cao su SVR10 22100 Bình Phước – Lộc Ninh -700
Cao su SVR10 22100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -700
Cao su SVR10 22100 Bình Dương – Bến Cát -700
Cao su SVR10 22100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -700
Cao su SVR10 22100 Kon Tum – TP.Kon Tum -700
Cao su SVR10 22100 Đắk Lắk – Buôn Đôn -700
Cao su SVR10 22100 Đắk Nông – Đắk Mil -700
Cao su SVR10 22100 Quảng Trị – Vĩnh Linh -700
Cao su SVR10 22100 Quảng Bình – Bố Trạch -700
Cao su SVR3L 28100 Gia Lai – TP.Pleiku +400
Cao su SVR3L 28100 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Cao su SVR3L 28100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +400
Cao su SVR3L 28100 Bình Dương – Bến Cát +400
Cao su SVR3L 28100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +400
Cao su SVR3L 28100 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Cao su SVR3L 28100 Đắk Lắk – Buôn Đôn +400
Cao su SVR3L 28100 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Cao su SVR3L 28100 Quảng Trị – Vĩnh Linh +400
Cao su SVR3L 28100 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9800 Phú Yên – Sông Hinh +200

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác