Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,067.35 185.76
SVR L 38,058.76 176.44
SVR 5 29,344.37 136.04
SVR GP 29,166.52 135.22
SVR 10 28,758.53 133.33
SVR 20 28,643.45 132.79
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.570 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác