Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 27900 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 27900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 27900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 27900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 22800 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 22800 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 22800 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 22800 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 22800 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 27700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 27700 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 27700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 27700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 27700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác