Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27300 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su RSS3 27300 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su RSS3 27300 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su RSS3 27300 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su RSS3 27300 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Cao su SVR10 22300 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Cao su SVR10 22300 Bình Dương – Bến Cát -100
Cao su SVR10 22300 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Cao su SVR10 22300 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Cao su SVR10 22300 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Cao su SVR3L 27100 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Cao su SVR3L 27100 Bình Dương – Bến Cát -100
Cao su SVR3L 27100 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Cao su SVR3L 27100 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Cao su SVR3L 27100 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác