Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28200 Bình Phước – Lộc Ninh +500
Mủ cao su RSS3 28200 Bình Dương – Bến Cát +500
Mủ cao su RSS3 28200 Kon Tum – TP.Kon Tum +500
Mủ cao su RSS3 28200 Đắk Nông – Đắk Mil +500
Mủ cao su RSS3 28200 Quảng Bình – Bố Trạch +500
Cao su SVR10 23000 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Cao su SVR10 23000 Bình Dương – Bến Cát +400
Cao su SVR10 23000 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Cao su SVR10 23000 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Cao su SVR10 23000 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR3L 28000 Bình Phước – Lộc Ninh +500
Cao su SVR3L 28000 Bình Dương – Bến Cát +500
Cao su SVR3L 28000 Kon Tum – TP.Kon Tum +500
Cao su SVR3L 28000 Đắk Nông – Đắk Mil +500
Cao su SVR3L 28000 Quảng Bình – Bố Trạch +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác