Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,793.94 181.88
SVR L 36,373.20 170.53
SVR 5 29,348.91 137.59
SVR GP 29,183.39 136.82
SVR 10 28,790.27 134.98
SVR 20 28,676.48 134.44
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.330 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác