Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29500 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su RSS3 29500 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su RSS3 29500 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su RSS3 29500 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su RSS3 29500 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR10 24100 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR10 24100 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR10 24100 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR10 24100 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR10 24100 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR3L 29300 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR3L 29300 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR3L 29300 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR3L 29300 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR3L 29300 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác