Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm tại khu vực Đông Nam Bộ, giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và cửa khẩu Lào Cai.  

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại Tb tuần này Tb tuần trước Thay đổi
RSS1 34380 39660 -5280
RSS3 33820 39020 -5200
SVR 3L 32980 38720 -5740
SVR CV 35680 41140 -5460
SVR L 33740 38920 -5180
SVR 5 28480 32840 -4360
SVR GP 28100 32440 -4340
SVR 10 27640 31880 -4240
SVR 20 27420 31600 -4180

Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, NDT/tấn, chưa VAT

  Tb tuần này Tb tuần trước Thay đổi
SVR 3L 9840 11,360 (1,520)
SVR 5 9000 10,420 (1,420)
SVR 10 8800 10,140 (1,340)
SVR 20 8700 10,040 (1,340)
RSS 3 9900 11,420 (1,520)

Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, NDT/tấn, chưa VAT

  Tb tuần này Tb tuần trước Thay đổi
SVR 3L 10000 11,520 (1,520)
SVR 5 8980 10,620 (1,640)
SVR 10 8960 10,340 (1,380)
SVR 20 8880 10,240 (1,360)
RSS 3 10080 11,620 (1,540)

Theo AgroMonitor 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác