Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 30100 Bình Phước – Lộc Ninh +600
Mủ cao su RSS3 30100 Bình Dương – Bến Cát +600
Mủ cao su RSS3 30100 Kon Tum – TP.Kon Tum +600
Mủ cao su RSS3 30100 Đắk Nông – Đắk Mil +600
Mủ cao su RSS3 30100 Quảng Bình – Bố Trạch +600
Cao su SVR10 24600 Bình Phước – Lộc Ninh +500
Cao su SVR10 24600 Bình Dương – Bến Cát +500
Cao su SVR10 24600 Kon Tum – TP.Kon Tum +500
Cao su SVR10 24600 Đắk Nông – Đắk Mil +500
Cao su SVR10 24600 Quảng Bình – Bố Trạch +500
Cao su SVR3L 29800 Bình Phước – Lộc Ninh +500
Cao su SVR3L 29800 Bình Dương – Bến Cát +500
Cao su SVR3L 29800 Kon Tum – TP.Kon Tum +500
Cao su SVR3L 29800 Đắk Nông – Đắk Mil +500
Cao su SVR3L 29800 Quảng Bình – Bố Trạch +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Phú Yên – Sông Hinh +200

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác