Quy định chế biến mủ thu mua và gia công do VRG vừa ban hành, gồm 6 chương với 26 điều, kèm theo các biểu mẫu, bảng hướng dẫn các phương pháp xác định chất độn trong mủ cao su thiên nhiên và hướng dẫn đo TSC bằng máy “phân tích độ ẩm” AMD (Analysis Moisture Device)

Các quy định cụ thể

Quy định quá trình xác định TSC/DRC và công bố kết quả với 3 điều mục: mọi thông tin về khách hàng của mẫu đã mã hóa phải được bộ phận mã hóa phòng quản lý chất lượng bảo mật trước khi có kết quả xác định TSC/DRC được công bố. Phải có hướng xử lý phù hợp với những hiện tượng bất thường trong quá trình xác định hàm lượng TSC/DRC, như: mủ khó chín, có khói, mùi hôi, lẫn cát, mẫu đang sấy bị mất điện… Trong quá trình giải mã so khớp, nếu có sự sai biệt kết quả đo TSC/DRC giữa nhà máy chế biến và Ban Thu mua > 0.7, cả hai phải phối hợp và mời khách hàng cùng mở niêm phong 1 mẫu để xác định lại TSC/DRC.
Quy định cũng hướng dẫn ký hiệu quy định mã lô nhằm tiện theo dõi trong quá trình quản lý sản xuất trong nhà máy.

Quy định cho phép đo TSC hay DRC tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Để đảm bảo tính khách quan, hạn chế tối đa sự chủ quan, tác động của yếu tố bên ngoài. Các phương pháp đo TSC/DRC phải theo thứ tự sau: sử dụng thiết bị phân tích độ ẩm AMD theo hướng dẫn của VRG hoặc dùng lò vi sóng có đối chứng kết quả bằng thiết bị AMD hay xác định thủ công bằng phương pháp nướng mẫu trên chảo theo TCCS 01

Trước khi xuất bán lô hàng và cấp chứng chỉ kiểm phẩm, phải xóa bỏ kí hiệu nhận biết, khi đó sản phẩm được quản lý trên pallet. Quy định cũng hướng dẫn ký hiệu quy định mã lô nhằm tiện theo dõi trong quá trình quản lý sản xuất trong nhà máy.

Công tác tổ chức thu mua, chế biến và quản lý cần được tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO nhằm quản lý và cải tiến hệ thống thu mua từ các tổ đến thành phẩm. Quy định công tác thu mua và gia công mủ cao su là căn cử để công ty tổ chức và xây dựng bộ máy thu mua/gia công hiệu quả. Tùy thuộc vào quy mô và cách thức tổ chức, công ty có thể xây dựng thêm các quy định phù hợp với đặc điểm và điều kiện công ty, nhưng không được trái với quy định này.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Thu mua

Bên cạnh quy định về đối tượng, phạm vi áp dụng, mô hình tổ chức và các văn bản pháp lý… Quy định cũng thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Ban Thu mua. Theo đó, Ban Thu mua hoạt động trên nguyên tắc lãnh đạo ban thu mua kiêm nhiệm, cán bộ thực hiện thu mua kiêm nhiệm hoặc chuyên trách (tùy thuộc cách tổ chức từng công ty).

Ban Thu mua chịu trách nhiệm tổ chức thu mua gồm thiết lập mạng lưới thu mua, tùy thuộc vào điều kiện địa phương, được chủ động quyết định giá thu mua, ban hành các chính sách hỗ trợ cho hộ tiểu điền/đại lý, kiểm soát chất lượng, khối lượng mủ thu mua/gia công. Kiểm tra giám sát công tác thu mua/gia công theo quy trình sản xuất từ nguyên liệu đến mủ thành phẩm, cân đối sản lượng thu mua và sản lượng sản xuất. Ban Thu mua có trách nhiệm rà soát khâu nào thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật dẫn đến sai sót thì người được phân công ở khâu đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của công ty.

Ngọc Cẩm

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác