Thị trường Giá Xuất xứ
Taibang International 13,400 yuan / ton  
Taibang International 14,700 yuan / ton Thailand
Shanghai Ju Yi 13,800 yuan / ton Vietnam
Shanghai Ju Yi 14,600 yuan / ton Thailand
Shanghai Ju Yi 13,400 yuan / ton Hainan
Tianjin Xiangyu 13,200 yuan / ton Yunnan
Shanghai Zhongzhe 13,200 yuan / ton Hainan
Shanghai Green of 13,800 yuan / ton Hainan
Morishita Shanghai 13,400 yuan / ton Hainan
Rong Rong International 14,600 yuan / ton Thailand
Rong Rong International 13,100 yuan / ton Hainan
Shanghai Zhongzhe 13,600 yuan / ton Cambodia

Theo GlobalRubberMarkets

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác