Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,776.70 195.31
SVR L 38,757.82 181.20
SVR 5 32,367.35 151.32
SVR GP 32,180.61 150.45
SVR 10 31,734.52 148.36
SVR 20 31,610.04 147.78
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.390 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác