Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 11/11 tăng 100đ/kg so với hôm 10/11.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 11/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 11/11 Ngày 10/11 Thay đổi
SVR 3L 28100 28000 100
SVR 20 22900 22900 0
SVR 10 23100 23000 100

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 11/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 11/11 Ngày 10/11 Thay đổi
SVR 5 23800 23700 100
SVR L 28200 28100 100

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 11/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 11/11 Ngày 10/11 Thay đổi
RSS1 28700 28700 0
RSS3 28300 28200 100

Nguồn: AgroMonitor

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác