Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29100 Bình Phước – Lộc Ninh -800
Mủ cao su RSS3 29100 Bình Dương – Bến Cát -800
Mủ cao su RSS3 29100 Kon Tum – TP.Kon Tum -800
Mủ cao su RSS3 29100 Đắk Nông – Đắk Mil -800
Mủ cao su RSS3 29100 Quảng Bình – Bố Trạch -800
Cao su SVR10 23800 Bình Phước – Lộc Ninh -600
Cao su SVR10 23800 Bình Dương – Bến Cát -600
Cao su SVR10 23800 Kon Tum – TP.Kon Tum -600
Cao su SVR10 23800 Đắk Nông – Đắk Mil -600
Cao su SVR10 23800 Quảng Bình – Bố Trạch -600
Cao su SVR3L 28800 Bình Phước – Lộc Ninh -900
Cao su SVR3L 28800 Bình Dương – Bến Cát -900
Cao su SVR3L 28800 Kon Tum – TP.Kon Tum -900
Cao su SVR3L 28800 Đắk Nông – Đắk Mil -900
Cao su SVR3L 28800 Quảng Bình – Bố Trạch -900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Bình Dương – Bến Cát -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Phú Yên – Sông Hinh -300

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác