Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 28/8 tăng 200-300đ/kg so với hôm 27/8. 

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 28/8

Chủng loại Ngày 28/8 Ngày 27/8 Thay đổi
SVR 3L 30700 30400 300
SVR 20 25100 24800 300
SVR 10 25300 25000 300

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 28/8

Chủng loại Ngày 28/8 Ngày 27/8 Thay đổi
SVR 5 26000 25800 200
SVR L 30800 30500 300

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 28/8

Chủng loại Ngày 28/8 Ngày 27/8 Thay đổi
RSS1 31400 31100 300
RSS3 30900 30600 300

Theo AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác