Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 7/10 không đổi so với hôm 6/10

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 7/10

Chủng loại Ngày 7/10 Ngày 6/10 Thay đổi
SVR 3L 25900 25900 0
SVR 20 21100 21100 0
SVR 10 21300 21300 0

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 7/10

Chủng loại Ngày 7/10 Ngày 6/10 Thay đổi
SVR 5 22000 22000 0
SVR L 26000 26000 0

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 7/10

Chủng loại Ngày 7/10 Ngày 6/10 Thay đổi
RSS1 26500 26500 0
RSS3 26100 26100 0

Nguồn: AgroMonitor 

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác