Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
Cao su tự nhiên SVR 3L tiêu chuẩn kỹ thuật 35kg/ bành .(Hàng mới 100% được sản xuất tại việt nam) tấn $2.230 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L ( Hàng mới 100%) tấn $2.150 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ metal pallet, Tổng cộng: 42 metal pallets = 03 x 20′ tấn $1.935 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM, Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR CV60, 35KGS/ BàNH, HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT tấn $2.320 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam.Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. Tổng: 32 pallet /02 cont 20′. tấn $2.130 ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. Tổng: 32 Pallet / 02 cont 20′. tấn $2.130 Cảng khô – ICD Thủ Đức FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR10.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật .Đóng gói đồng nhất 35kgs/bành,1260kg /kiện . tấn $1.890 ICD Phước Long Thủ Đức FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – Đóng đồng nhất 1.200 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam tấn $2.190 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 3L ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs) tấn $2.060 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác