Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14400-14500

-200

Zhejiang (East China)

14500

-100

Shanghai(East China)

14400-14500

-200

Tianjin (North China)

14700

-150

Yunnan (Southwest China)

14300

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14700

-100

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13300

+50

Shanghai(East China)

13800-13900

-50

Thai RSS3

Shanghai(East China)

14900(with 17% VAT included)

-100

Shandong (North China)

14200 (no tax)

-50

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12600(with 17% VAT included)

-250

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12600 (with 17% VAT included)

-250

SVR3L

Hengshui (North China)

14200-14400 (no tax)

-600

Shanghai(East China)

14300-14500(with 13% VAT included)

-50

Shandong (North China)

14000 (no tax)

-100

Zhejiang (East China)

14600-14700 (with 13% VAT included)

-50

Guangdong (South China)

14600-15000 (no tax)

Mong Cai Market

12300-12600

+50

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2110-2140

-30

STR20

1920-1940

-20

RSS3 Composite

1910-1960

-10

Malaysia

SMR20

1900-1920

-20

SMR20 Composite

1890-1910

-20

Indonesia

SIR20

1820-1840

-20

SIR20 Composite

1850-1870

-25

Vietnam

SVR3L

2000-2070

SVR10

1890-1930

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2120-2130

-25

STR20

1820-1860

-30

STR20 Composite

1860-1880

-35

Malaysia

SMR20

1820-1860

-30

SMR20 Composite

1860-1880

-35

Indonesia

SIR20

1800-1820

-15

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác