XUẤT KHẨU CAO SU

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành

tấn

$2.150

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 (Hàng mới 100%)

tấn

$2.250

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành

tấn

$2.150

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn SVR 3L. Hàng đóng đồng nhất 33.33 kg/kiện

tấn

$2.150

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên Đã Định Chuẩn Về Kỹ Thuật SVR-CV60

tấn

$2.116

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10

tấn

$1.901.50

Cửa khẩu Bát Sát (Lao Cai)

DAF

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 (Hàng mới 100%)

tấn

$2.260

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế) ,SVR CV60, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet).

tấn

$2.380

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật ( đã qua sơ chế),SVR CV50, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet.

tấn

$2.250

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam, đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L, 35 KGS/ BàNH, HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT.

tấn

$2.230

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR3L, NW: 1200kg/pallet; 16pallet/cont

tấn

$2.090

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – Đóng đồng nhất 1.200 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$2.250

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác