Hội nghị và Triển lãm Cao su Trung Quốc năm 2014 được Hiệp hội Cao su Trung Quốc tổ chức từ ngày 26-28/3/2014 tại khách sạn Wyndham, quận Hoàng Đảo, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Chủ đề của Hội nghị là ‘Sáng tạo công nghệ, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng, xây dựng thương hiệu, tái cấu trúc và thay đổi’.

Nội dung sự kiện bao gồm nhiều lĩnh vực chủ yếu của ngành cao su Trung Quốc và thế giới, trong đó, những chủ đề được quan tâm nhiều nhất là tình hình và chiến lược phát triển ngành cao su Trung Quốc, dự báo thị trường cao su thế giới trong ngắn hạn và trung hạn, tình hình kho trữ cao su tại Trung Quốc.

Theo Hiệp hội Cao su Trung Quốc, ngành cao su của nước này đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2013 do giá bán giảm, nhưng toàn ngành vẫn duy trì sự phát triển với mức tăng trưởng nhẹ 0,84% về doanh thu. Giá nguyên liệu đầu vào như cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp đều giảm trong năm 2013 do cung vượt cầu, nhưng sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất sản phẩm cũng rất gay gắt do tình trạng dư thừa công suất, dẫn đến phải giảm giá bán, vì vậy đã làm thu hẹp đáng kể lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp. Để ngành cao su phát triển bền vững, Hiệp hội Cao su Trung Quốc đề ra nhiều giải pháp nâng cao sức mạnh của ngành để Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu ngành cao su trên thế giới vào năm 2020 hoặc 2025.

Tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG) dự báo nhu cầu cao su thiên nhiên của thế giới năm 2014 sẽ đạt 11,9 triệu tấn, hơn năm 2013 khoảng 600 ngàn tấn, tăng khoảng 5,3%, cao hơn mức tăng trưởng của năm 2013 chỉ là 2,5%. Trong đó, Trung Quốc tiêu thụ khoảng 4,4 triệu tấn, hơn năm 2013 khoảng 300 ngàn tấn, tăng 6,8%, chiếm 37% so với tổng nhu cầu thế giới.

Theo báo cáo tại Hội nghị của Khu Thương mại tự do Thanh Đảo, vào cuối tháng 2/2014, lượng cao su thiên nhiên tại đây tồn khoảng 314.000 tấn, Sàn Giao dịch Thượng Hải tồn khoảng 207 ngàn tấn và các kho khác trữ hơn 100 ngàn tấn, đưa tổng lượng cao su thiên nhiên tồn tại các kho của Trung Quốc hơn 600 ngàn tấn.

Nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên vẫn tăng trong năm 2014 nhưng do lượng cao su trữ tại các kho của Trung Quốc còn nhiều, gây áp lực giảm giá trong đầu năm 2014.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác