Sản lượng cao su của các nước sản xuất chủ chốt năm 2014 ước giảm 3% xuống 10,835 triệu tấn, theo Hiệp hội Các nước sản xuất Cao su Thiên nhiên (ANRPC).

Nguyên nhân chủ yếu do nông dân cao su tại các nước này chuyển đổi sang các cây trồng khác hoặc bỏ khai thác, tìm việc làm mới.

Cụ thể, sản lượng cao su thiên nhiên của Thái Lan năm 2014 giảm 4,1% xuống 4 triệu tấn; Indonesia giảm 2,6% xuống 3,15 triệu tấn; trong khi đó sản lượng cao su thiên nhiên của Việt Nam ước tăng 15% lên 1,09 triệu tấn.

Về phía thị trường tiêu thụ, nhập khẩu cao su thiên nhiên của Trung Quốc năm 2014 ước tăng 2,5% lên 3,95 triệu tấn, trong khi tiêu thụ cao su nội địa của Trung Quốc tăng 7,1%, đạt 4,51 triệu tấn.

Theo Ủy ban Cao su Ấn Độ, nhập khẩu cao su thiên của nước này tháng 12/2014 tăng 8% lên 29.728 tấn do sản lượng nội địa giảm, buộc các nhà sản xuất lốp xe phải tăng nhập khẩu.

Sản lượng cao su thiên nhiên của Ấn Độ tháng 12/2014 giảm 36% xuống 63.000 tấn, trong khi tiêu thụ tăng 1,4% lên 83.500 tấn.

– Bloomberg

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác