• Giá cao su RSS3 ở mức 1,815-1,82 USD/kg FOB;
  • Giá cao su SIR20 giao dịch ở mức 1,64-1,655 USD/kg;
  • Cao su SMR được bán sang Trung Quốc, CIF

Giá cao su từ Thái Lan, Indonesia và Malaysia trong tuần này thay đổi chút ít, tuy nhiên hoạt động mua vào đình trệ đã đẩy giá cao su kỳ hạn tại Tokyo hợp đồng benchmark suy giảm.

Hầu hết các hợp đồng cao su tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su JRUc6 giảm hơn 27% trong năm nay, do dư cung toàn cầu cũng như lo ngại về nhu cầu và tăng trưởng kinh tế ở nước tiêu thụ chính – Trung Quốc.

Một số lượng nhỏ cao su RSS3 Thái Lan được giao dịch ở mức 1,815 – 1,82 USD/kg giao kỳ hạn tháng 11, không bao gồm cước vận chuyển trong một loạt thỏa thuận qua đêm, giảm từ 1,84 USD/kg tuần trước đó. Không có báo cáo thỏa thuận cao su STR20, được chào ở mức 1,65 -1,7 USD/kg.

Cao su SIR20 Indonesia được bán sang các đại lý có trụ sở Singapore ở mức 1,64 USD/kg giao tháng 10 và ở mức 1,65 – 1,655 USD/kg giao tháng 11/12, thay đổi so với mức 1,65 USD/kg tuần trước đó.

Các đại lý cho biết, Trung Quốc không hoàn toàn đứng ngoài thị trường nhưng có rất ít lý do để người tiêu dùng mua nhiều cao su khi dự trữ tại kho ngoại quan được giám sát bởi Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải vẫn ở mức cao.

Kế hoạch của Thái Lan bán 200.000 tấn cao su dự trữ cũng tạo áp lực lên giá cao su kỳ hạn tại Tokyo và giá cao su TSR20 tại Sở giao dịch Singapore (SICOM) bao gồm cao su Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Giá cao su SMR20 Malaysia được giao dịch ở mức 1,715 USD/kg, giảm so với 1,75 USD/kg tuần trước đó. Các đại lý khác cho biết, hầu hết các nhà kinh doanh chào giá cao su SMR20 tương tự mức giá cao su STR20 Thái Lan.

Cao su SMR chứa cao su tự nhiên và tổng hợp được bán ở mức 1,69 USD/kg, bao gồm cước vận chuyển đến Trung Quốc giao kỳ hạn tháng 10-11.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác