Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27500 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su RSS3 27500 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 27500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su RSS3 27500 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 27500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su RSS3 27500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 27500 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su RSS3 27500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 27500 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su RSS3 27500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 22500 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 22500 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 22500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR10 22500 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 22500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 22500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 22500 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 22500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 22500 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 22500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 27300 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 27300 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 27300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 27300 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 27300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 27300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 27300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 27300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 27300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 27300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác