Ngày 23/7, Giám đốc Sở Tài chính Trần Ngọc Trai cho biết giá mủ cao su những tháng đầu năm giảm 35% so cùng kỳ năm 2013. Giá mủ bình quân 6 tháng đầu năm là 42 triệu đồng/tấn, trong khi giá bán bình quân 6 tháng đầu năm 2013 là 65 triệu đồng/tấn, giảm 23% so giá dự toán Bộ Tài chính giao (bình quân 55 triệu đồng/tấn).

Giá bán thấp nên mặt hàng mủ của các doanh nghiệp trong tỉnh tồn kho tăng cao so cùng kỳ năm 2013. Các công ty cao su trên địa bàn tỉnh có lượng hàng mủ cao su tồn kho 24.873 tấn, tăng 59% so cùng kỳ. Riêng khoản giảm thu ngân sách do giảm giá cao su năm 2014 khoảng 280 tỷ đồng, địa phương sử dụng các nguồn tăng thu để bù đắp. Cụ thể, tỉnh tăng thu nợ đọng thuế năm 2013 chuyển sang 240 tỷ đồng, tăng thu do tăng giá ấn định tính thuế tài nguyên, nước thiên nhiên sản xuất thuỷ điện 38 tỷ đồng, tăng thu do thanh tra, kiểm tra 2 tỷ đồng.
Cũng theo ông Trai, nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách từ nay đến cuối năm, tỉnh đã triển khai các giải pháp hiệu quả để khai thác nguồn thu mới. Tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và đảm bảo thực hiện các chính sách theo quy định. Tỉnh chỉ đạo các ngành thuế, tài nguyên môi trường, các huyện, thị phải phối hợp tốt nhằm tổ chức thu kịp thời các khoản thu từ đất như thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ nhà, đất; tập trung xử lý thu hồi các khoản nợ tạm ứng từ ngân sách để có nguồn thanh toán các khoản còn nợ năm 2013; khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu từ lĩnh vực công thương nghiệp và ngoài quốc doanh, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thu mua, chế biến nông sản…
Nguyễn Văn Việt

Theo: binhphuoc.gov.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác