Lượng xuất khẩu mủ cao su thiên nhiên trong tháng 5 đầu tháng ước đạt 80.485 tấn, tương đương 119,07 triệu USD, đơn giá bình quân 1.479 USD/tấn.

Tín hiệu vui từ thị trường xuất khẩu mủ cao su

Thông tin từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, lượng xuất khẩu mủ cao su thiên nhiên trong tháng 5 đầu tháng ước đạt 80.485 tấn, tương đương 119,07 triệu USD, đơn giá bình quân 1.479 USD/tấn, lần lượt tăng 53,3% về lượng và 57,2% về giá trị so với tháng 4.

Trong đó cao su hỗn hợp là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất, đạt 38.145 tấn (47,4%), tăng 93% về lượng và 99,4% so với tháng trước.

Tiếp đến là cao su khối SVR 3L đạt 12.855 tấn, trị giá 20 triệu USD, đơn giá 1.556 USD một tấn, tăng 31,4% về lượng và 33,0% về giá trị so với tháng trước.

Ông Lê Xuân Hòe Phó tổng giám đốc VGR cho biết, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cao su Việt Nam với 160.430 tấn, chiếm 48,6% tổng lượng xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp sau là thị trường Malaysia đạt 54.244 tấn (thị phần 16,4%, tăng 25%)… Đây là tín hiệu vui đối với ngành cao su cả nước nói chung, với công nhân trồng cao su nói riêng.

Theo NNVN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác