CTCP Cao su Hòa Bình (mã HRC – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT.
Theo đó, HĐQT HRC đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT công ty đối với ông Huỳnh Văn Bảo kể từ ngày 1/3/2014 theo đơn xin từ chức của ông Bảo.

Đồng thời nhất trí bầu ông Trần Công Kha, Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay cho ông Bảo đến hết nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Các quyết định miễn-bổ nhiệm vẫn do ông Huỳnh Văn Bảo thay mặt HĐQT ký tên.

Bên cạnh việc thay đổi lãnh đạo chủ chốt, HĐQT HRC còn thông qua kết quả kinh doanh 2013 với tổng doanh thu 490,3 tỷ đồng, vượt 9,76% kế hoạch, và lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, hoàn thành 95,43% kế hoạch.

Hết tháng 1, HRC hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu quý I/2014

Trong quý I/2014, HRC lên kế hoạch 72 tỷ đồng tổng doanh thu và 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Hết tháng 1, HRC hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu quý I/2014
Hết tháng 1/2014, HRC đã khai thác được 110,5 tấn, thu mua được 118 tấn và giao bán 182,5 tấn, doanh thu 9,1 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 60% kế hoạch.

Trong tháng 2/2014, HRC tiếp tục tận thu mủ diện tích vườn cây chưa rụng lá, thu gom vật tư và thực hiện công tác phòng chống cháy trên vườn cây trước khi nghỉ khai thác mủ.

Ngoài ra, HRC vẫn đang khẩn trương thực hiện việc thanh lý cao su, chuẩn bị đất và giống để tái canh trồng mới kịp thời vụ. Được biết, HRC đã thu được gần 80 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2013 nhờ thanh lý cây cao su.

N.Tùng
Theo Tin nhanh chứng khoán

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác