Ngày 25/9/2014, đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cao su Quảng Trị và các đơn vị có liên quan về tình hình thực hiện các nội dung liên kết với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa,  lãnh đạo các ngành Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên – Môi trường…

Tháng 6/2014, UBND tỉnh cùng với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ký kết văn bản liên kết trồng cao su và xây dựng nhà máy chế biến gỗ MDF tại Quảng Bình. Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thành lập Công ty CP Cao su Quảng Bình (bao gồm 3 đối tác hợp lại: Công ty CP Cao su Quảng Trị, Công ty CP Cao su Hương Khê và Công ty TNHH MTV Bắc Quảng Bình) để thực hiện dự án.

Theo kế hoạch, phía tỉnh ta sẽ góp vốn vào Công ty CP Cao su Quảng Bình 1.400 ha đất lâm nghiệp ở Công ty TNHH MTV Bắc Quảng Bình và cho công ty này thuê thêm khoảng 3.000 ha đất lâm nghiệp ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch để trồng cao su. Dự kiến niên vụ trồng cao su 2014, Công ty CP Cao su Quảng Bình sẽ trồng 50 ha cây cao su tại xã Hồng Hóa, Minh Hóa và hoàn thành các thủ tục pháp lý thuê đất trồng cao su ở các địa phương…

Quá trình thực hiện nội dung cam kết đến nay cho thấy, hai bên đã hoàn thành được một số công việc. Tuy nhiên, hiện tại có một số vướng mắc về thủ tục giao đất và các thủ tục hành chính pháp lý về thuê đất chưa được triển khai…

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị, địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan hoàn thành bàn giao 50 ha đất ở xã Hồng Hóa cho Công ty CP Cao su Quảng Bình để trồng cao su trong niên vụ năm 2014; đồng thời, Sở chỉ đạo Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp tiến hành làm các thủ tục về đất để cho Công ty CP Cao su Quảng Bình thuê đất trồng cao su đại trà năm 2015.

Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Minh Hóa và Công ty CP Cao su Quảng Bình triển khai thủ tục (cắm mốc, thẩm định tác động môi trường…) 50 ha đất ở Hồng Hóa trước ngày 10/10/2014, có hỗ trợ tài sản trên đất một cách hợp lý…

Theo Báo Quảng Bình

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác