Trong tuần 10-14/2/2014, giá cao su tại Malaysia đang dần phục hồi và có xu hướng tăng lên. Cụ thể, giá cao su SMR CV trong tuần đã tăng liên tục, chạm mức 2.389 USD/tấn vào ngày 14/2/2014, SMR 20 đạt mức giá trung bình là 1.932,8 USD/tấn và mủ ly tâm đạt mức 1.385,2 USD/tấn.

Như vậy, so với tuần trước, mặt hàng cao su SMR CV đã tăng 22,1 USD/tấn, SMR 20 tăng 53 USD/tấn, mủ ly tâm tăng 10,3 USD/tấn. Việc tăng giá cao su tại Malaysiado các tác động tích cực từ đề xuất không bán cao su thiên nhiên với giá thấp do Công ty Cao su Quốc tế ba bên (IRCo) và Hội đồng Cao su Quốc tế ba bên (ITRC) đề ra. Bên cạnh đó, ITRC đang đẩy nhanh tiến trình thực hiện Đề án quản lý nguồn cung cùng với sự xuống giá của đồng Ringgit cũng góp phần giúp đẩy giá cao su đi lên.

Đóng cửa phiên cuối tuần, giá cao su SMR CV của sàn giao dịch Malaysia đã đạt mức 2.389 USD/tấn, SMR 20 đạt 1.944,5 USD/tấn và mủ ly tâm đạt 1.397,2 USD/tấn.

Giá cao su SMR CV, SMR 20 và mủ ly tâm trong tuần 10-14/2/2014
(ĐVT: USD/tấn)

Ngày

10/2

11/2

12/2

13/2

14/2

Thấp nhất

Cao nhất

Trung bình

SMR CV

2356,5

2360,5

2377,0

2387,0

2389,0

2356,5

2389,0

2374,0

SMR 20

1890,0

1929,5

1946,0

1954,0

1944,5

1890,0

1954,0

1932,8

Mủ ly tâm

1373,1

1383,7

1386,7

1389,7

1392,7

1373,1

1392,7

1385,2

Nguồn: Tổng cục Cao su Malaysia

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác