Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 02/2015 ước đạt 40.950 tấn với giá trị khoảng 57,97 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.416 USD/tấn.

So với tháng trước (01/2015), xuất khẩu cao su thiên nhiên giảm 57,3% về lượng, giảm 57,7% về giá trị và giá tiếp tục giảm nhẹ 0,5%. Thị trường tiêu thụ chậm và thời điểm nghỉ Tết đã làm số ngày giao dịch trong tháng 02 giảm, ảnh hưởng nhiều đến lượng cao su xuất khẩu.

Tính đến hết tháng 02 năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 2 tháng đầu năm 2015 ước đạt 136.859 tấn với giá trị khoảng 194,41 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.421 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2014, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 29,4% về lượng nhưng giảm mạnh 11,0% về giá trị và giảm 31,2% về giá.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 64.613 tấn, chiếm 47,2% tổng lượng xuất khẩu (giảm 57,1% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt91,31 triệu USD (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Malaysia đạt 19.400 tấn (thị phần 14,2%, tăng 14,2% so với cùng kỳ) và Ấn Độ 11.640 tấn (thị phần 8,5%, tăng 81,3%).

Xuất khẩu cao su thiên nhiên theo thị trường  trong 2 tháng đầu năm 2015

Viet Nam’s NR export by market in the first two months of 2015

img_550bc37256dbaVăn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ)  từ nguồn Tổng cục Hải Quan

Nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2015 khoảng 8.720 tấn với kim ngạch 11,66 triệu USD, tăng 3,1% về lượng và giảm 27,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, thị trường nhập chủ yếu từ Campuchia (38,2%), Khu chế xuất Việt Nam (20,2%), Lào (18,5%) và Thái Lan (9,9%).

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác