Tên sản phẩm Giá Đơn vị đo Tỉnh/thành Ngày
Mủ cao su RSS3 40900 VNĐ Gia Lai 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 40900 VNĐ Bình Phước 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 40900 VNĐ Đồng Nai 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 40900 VNĐ Bình Dương 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 40900 VNĐ Tây Ninh 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 40900 VNĐ Kon Tum 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 40900 VNĐ Đắk Lắk 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 40900 VNĐ Đắk Nông 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 40900 VNĐ Quảng Trị 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 40900 VNĐ Quảng Bình 17/04/2014
Cao su SVR10 37200 VNĐ Gia Lai 17/04/2014
Cao su SVR10 37200 VNĐ Bình Phước 17/04/2014
Cao su SVR10 37200 VNĐ Đồng Nai 17/04/2014
Cao su SVR10 37200 VNĐ Bình Dương 17/04/2014
Cao su SVR10 37200 VNĐ Tây Ninh 17/04/2014
Cao su SVR10 37200 VNĐ Kon Tum 17/04/2014
Cao su SVR10 37200 VNĐ Đắk Lắk 17/04/2014
Cao su SVR10 37200 VNĐ Đắk Nông 17/04/2014
Cao su SVR10 37200 VNĐ Quảng Trị 17/04/2014
Cao su SVR10 37200 VNĐ Quảng Bình 17/04/2014
Cao su SVR3L 40600 VNĐ Gia Lai 17/04/2014
Cao su SVR3L 40600 VNĐ Bình Phước 17/04/2014
Cao su SVR3L 40600 VNĐ Đồng Nai 17/04/2014
Cao su SVR3L 40600 VNĐ Bình Dương 17/04/2014
Cao su SVR3L 40600 VNĐ Tây Ninh 17/04/2014
Cao su SVR3L 40600 VNĐ Kon Tum 17/04/2014
Cao su SVR3L 40600 VNĐ Đắk Lắk 17/04/2014
Cao su SVR3L 40600 VNĐ Đắk Nông 17/04/2014
Cao su SVR3L 40600 VNĐ Quảng Trị 17/04/2014
Cao su SVR3L 40600 VNĐ Quảng Bình 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Gia Lai 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Bình Phước 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Đồng Nai 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Bình Dương 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Tây Ninh 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Kon Tum 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Đắk Lắk 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Đắk Nông 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Quảng Trị 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Quảng Bình 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Bình Thuận 17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước) 321 VNĐ Phú Yên 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Gia Lai 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Bình Phước 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Đồng Nai 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Bình Dương 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Tây Ninh 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Kon Tum 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Đắk Lắk 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Đắk Nông 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Quảng Trị 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Quảng Bình 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Bình Thuận 17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13900 VNĐ Phú Yên 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 2107 USD Gia Lai 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 2107 USD Bình Phước 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 2107 USD Đồng Nai 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 2107 USD Bình Dương 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 2107 USD Tây Ninh 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 2107 USD Kon Tum 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 2107 USD Đắk Lắk 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 2107 USD Đắk Nông 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 2107 USD Quảng Trị 17/04/2014
Mủ cao su RSS3 2107 USD Quảng Bình 17/04/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác