Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 5/2015 ước đạt 80.485 tấn với giá trị khoảng 119,07 triệu USD, đơn giá bình quân 1.479 USD/tấn.

So với tháng trước (4/2015), xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 53,3% về lượng, tăng 57,2% về giá trị do giá tăng nhẹ 2,6%.

Trong tháng 5/2015, cao su hỗn hợp là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất, đạt 38.145 tấn (47,4%), giá trị 56,30 triệu USD, tăng mạnh 93,0% về lượng và giá trị tăng 99,4% so với tháng trước. Tiếp đến là cao su khối SVR 3L đạt 12.855 tấn, trị giá 20,0 triệu USD, đơn giá 1.556 USD/tấn, tăng 31,4% về lượng và tăng 33,0% về giá trị so với tháng trước, nhưng tỷ trọng giảm so với các tháng trước, chỉ đạt 16%.

Tính đến hết tháng 5 năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 330.059 tấn với giá trị khoảng 475,89 triệu USD, đơn giá bình quân khoảng 1.442 USD/tấn, tăng 30,0% về lượng, giảm 2,7% về giá trị và giảm 25,2% về giá so với cùng kỳ năm 2014.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cao su Việt Nam với 160.430 tấn, chiếm 48,6% tổng lượng xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2015 (tăng 56,3% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 230,73 triệu USD (tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Malaysia đạt 54.244 tấn (thị phần 16,4%, tăng 25,0%) và Ấn Độ 25.314 tấn (thị phần 7,7%, tăng 64,5%).

Xuất khẩu cao su thiên nhiên theo thị trường
trong 5 tháng đầu năm 2015

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải Quan

Nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2015 khoảng 58.379 tấn với kim ngạch 81,61 triệu USD. Thị trường nhập khẩu chủ yếu từ Campuchia (chiếm 45,5% về lượng), Lào (17,2%) Khu chế xuất Việt Nam (14,6%), và Thái Lan (8,7%).

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác