Tháng 10 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,814.95 202.15
SVR L 39,086.10 184.54
SVR 5 32,172.84 151.90
SVR GP 31,977.67 150.98
SVR 10 31,525.69 148.85
SVR 20 31,402.42 148.26
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác