Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,548.07 180.47
SVR L 35,719.90 167.23
SVR 5 31,544.98 147.68
SVR GP 31,368.87 146.86
SVR 10 30,944.13 144.87
SVR 20 30,819.81 144.29
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.360 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác