Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), sản lượng cao su thiên nhiên của các nước thành viên ước tăng 3,6%, đạt 11,03 triệu tấn trong năm 2013.

Trong mười tháng đầu năm 2013, tổng sản lượng cao su thiên nhiên đạt 9,03 triệu tấn. Từ tháng 1 đến tháng 10/2013, sản lượng các nước đều tăng ngoại trừ Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ do sự khan hiếm nguồn cung trong tháng 7 và tháng 8. Theo ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên của Thái Lan ước tăng 2,3%, đạt 3,87 triệu tấn và Indonesia tăng 4,6%, đạt 3,18 triệu tấn trong năm 2013.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác