Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,686.30 195.99
SVR L 39,929.27 183.33
SVR 5 35,080.72 161.07
SVR GP 34,911.71 160.29
SVR 10 34,499.74 158.40
SVR 20 34,383.54 157.87
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác