Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,973.77 197.15
SVR L 38,525.00 180.95
SVR 5 32,804.59 154.08
SVR GP 32,618.73 153.21
SVR 10 32,174.73 151.13
SVR 20 32,050.82 150.54
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.290 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác