Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27200 Bình Phước – Lộc Ninh -1100
Mủ cao su RSS3 27200 Bình Dương – Bến Cát -1100
Mủ cao su RSS3 27200 Kon Tum – TP.Kon Tum -1100
Mủ cao su RSS3 27200 Đắk Nông – Đắk Mil -1100
Mủ cao su RSS3 27200 Quảng Bình – Bố Trạch -1100
Cao su SVR10 21300 Bình Phước – Lộc Ninh -1800
Cao su SVR10 21300 Bình Dương – Bến Cát -1800
Cao su SVR10 21300 Kon Tum – TP.Kon Tum -1800
Cao su SVR10 21300 Đắk Nông – Đắk Mil -1800
Cao su SVR10 21300 Quảng Bình – Bố Trạch -1800
Cao su SVR3L 27000 Bình Phước – Lộc Ninh -1100
Cao su SVR3L 27000 Bình Dương – Bến Cát -1100
Cao su SVR3L 27000 Kon Tum – TP.Kon Tum -1100
Cao su SVR3L 27000 Đắk Nông – Đắk Mil -1100
Cao su SVR3L 27000 Quảng Bình – Bố Trạch -1100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Bình Dương – Bến Cát -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Phú Yên – Sông Hinh -400

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác