Với kết quả lãi ròng 143 tỷ đồng 9 tháng, PHR cho biết sẽ điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2014.

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, trong 9 tháng, công ty tiêu thụ được hơn 21.220 tấn cao su, giá bán bình quân là 42,4 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu 9 tháng đạt 1.081 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 143 tỷ đồng.

Cao su Phước Hòa bão lãi 143 tỷ đồng 9 tháng

 Trong quý IV, PHR lên kế hoach khai thác hơn 6.500 tấn cao su, tiêu thụ 9.000 tấn mủ quy khô với giá bán bình quân là 31 triệu đồng/tấn. Mục tiêu doanh thu là 279 tỷ đồng và 27 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Cũng trong nghị quyết, hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh kế hoạch năm 2014 với tổng doanh thu 1.356 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 207 tỷ đồng. Giá bán bình quân ở mức 38,7 triệu đồng/tấn. Mức cổ tức dự kiến 20%/mệnh giá.

Theo bizlive

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác