Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,936.74 196.43
SVR L 38,530.02 180.47
SVR 5 31,913.34 149.48
SVR GP 31,726.95 148.60
SVR 10 31,292.05 146.57
SVR 20 31,167.80 145.99
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.350 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác