Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị có tổng diện tích cao su là 4.295,05 ha với sản lượng khai thác đạt 2.522,1 tấn/ năm 2013.

Năng suất vườn cây bình quân đạt 0,8 tấn/ha; so với năm 2012 sản lượng khai thác giảm 1.000 tấn do diện tích cao su kinh doanh của công ty có tuổi đời gần 30 năm đang đến giai đoạn thanh lý, tái canh.

Nhằm đảm bảo diện tích cao su kinh doanh, ổn định tình hình sản xuất, trong những năm qua Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đã đẩy mạnh việc trồng mới, tái canh cao su. Chỉ tính riêng trong năm 2013, công ty đã trồng mới, tái canh được hơn 400 ha, trong đó tái canh 232,29 ha, trồng mới 206,72 ha.

Hiện nay, tỷ lệ cây sống đạt 100%, chất lượng vườn cây đảm bảo. Để ổn định lâu dài vườn cây và tăng khả năng chống chịu với thiên tai, công ty đã chú trọng đến công tác giống, triển khai trồng thực nghiệm các mô hình cây cao su chống gió bão trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo Quảng Trị

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác